Regulamin

Regulamin zajęć Szkoły Tańca i Pole Dance Justyna Karska

Postanowienia ogólne:
1. Zajęcia są prowadzone w Szkole Tańca i Pole Dance Justyna Karska przy ul. Staromiejskiej 12 w Olsztynie w woj. Warmińsko-Mazurskim, NIP: 7393770453, REGON: 386776247, adres e-mail: karska.j@gmail.com, tel. 601 477 321
2. Szkoła tańca oferuje swoim kursantom zajęcia pole dance, zajęcia stretching oraz zajęcia taneczne, które prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów. Studio realizuje zajęcia w formie grupowej oraz indywidualne oraz porozumiewa się z zapisanymi na zajęcia kursantami telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub messanger, na które uczestnik wyraził pisemną zgodę.
3. Regulamin, godziny oraz rodzaje zajęć są wraz z cennikiem udostępnione do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.jutynakarska.pl

Uczestnictwo w zajęciach / karnety / odstąpienie od umowy:
1. Zapisów na zajęcia można dokonać w następujący sposób:
– telefonicznie (pod numerem telefonu 601 477 321 )
– drogą elektroniczną: wysyłając e-mail na adres: karska.j@gmail.com, poprzez stronę https://www.facebook.com/Szkola-Tanca-i-Pole-Dance-Justyna-Karska bądź poprzez Messanger, Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłata zajęć.
2. Uczestnik ma prawo do korzystania z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich przelewem na nr firmowego rachunku bankowego: 65 1240 1040 1111 0011 0095 0394 podając w tytule imię, nazwisko, ilość oraz terminy zajęć, wybierając odpowiedni dla niego pakiet. Płatności dokonujemy najpóźniej dzień przed planowanym uczestnictwem w zajęciach. Właściciel lub instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej ich nie opłacił. Każdy uczestnik Szkoły otrzymuje indywidualny karnet. Studio obecnie nie ma możliwości obsługi płatności fizycznej (na miejscu) z racji braku obecności personelu recepcyjnego, trudności przy wydawaniu reszty oraz zagrożenia wynikającego z przechowywaniem gotówki na miejscu. Zgodnie z aktem prawnym ustawy o usługach płatniczych art. 59ea pkt. 2 przepisu ust. 1 nie stosuje się w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu (recepcyjnego), dlatego prosimy o dokonywanie płatności poprzez przelewy, co jednocześnie przyspieszy proces rezerwacji miejsca.
3. Uczestnik ma obowiązek okazać instruktorowi Szkoły aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami w celu oznaczenia obecności. Każdy karnet jest ważny dokładnie przez 4 tygodnie od momentu przystąpienia do pierwszych zajęć (minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta).
4. Zakupiony karnet określa ilość wejść oraz konkretne daty korzystania z zajęć. Karnety są imienne i nie mogą zostać przekazane innym osobom. Uczestnicy niepełnoletni powinni przy zakupie karnetu okazać zgodę rodziców na uczestniczenie w zajęciach pole dance.
5. Uczestnik ma obowiązek poinformowania właściciela studio o nieobecności na zajęciach najpóźniej do końca dnia przed owymi zajęciami. Jesteśmy wtedy w stanie odpowiednio wcześniej zdjąć rezerwację miejsca oraz zapewnić możliwość odrobienia nieobecności. W przypadku gdy uczestnik nie poinformuje o nieobecności to nie ma niestety możliwości odrobienia zajęć oraz studio nie zwróci za nie kosztów. Każdą zgłoszoną wcześniej nieobecność można odrobić w przeciągu 14 dni od dnia treningu, na którym jest się nieobecnym, w dowolnej grupie oprócz swojej, na którą mamy przypisany stały karnet.
6. W wypadku odwołania zajęć z winy właściciela lub instruktora, zajęcia te mogą być odrabiane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z całą grupą, bądź uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach w okresie czasu trwania ważności posiadanego karnetu, przesunięcie karnetu lub, w wyjątkowych sytuacjach, do zwrotu kosztów za odwołane zajęcia. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Szkoła ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
7. Szkoła zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy właściciela lub instruktora w wiadomości SMS najpóźniej 1 godzinę przed danymi zajęciami.
8. Szkoła zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym zajęcia nie odbyły się ani razu z winy właściciela lub instruktora.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie, gdy liczba kursantek wynosi poniżej 4 osób. Zmiany będą konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.
10. Jeśli karnet uczestnika stracił ważność a jest on zapisany na dane zajęcia, zobowiązany jest do zakupienia nowego karnetu przed tymi zajęciami. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie. Jeśli w ciągu 2 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach lub kursie może zostać anulowana. Szkoła nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia z już rozpoczętych karnetów.
11. Instruktor zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej www.justynakarska.pl
12. Kursant zawierając umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i zwrotu uiszczonej opłaty, jednak zgodnie z prawem może to zrobić wyłącznie zanim rozpocznie korzystanie z zamówionych usług. Szkoła zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację jak najszybciej to będzie możliwe, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni. Dokument odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej justynakarska.pl w zakładce „Pole Dance”, należy go wypełnić i przesłać mailowo na adres: karska.j@gmail.com. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szkoła niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności bądź zaproponuje inny polubowny sposób rozwiązania sytuacji (za zgoda konsumenta).

Bezpieczeństwo oraz procedura higieny pracy:
1. Uczestnik przystępując do zajęć oświadcza, że nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń (nie cierpi na choroby serca, nie traci równowagi i nie ma problemów z błędnikiem lub zawrotami głowy, nie ma problemów z mięśniami lub stawami), nie przyjmuje leków po których ćwiczenia fizyczne byłyby przeciwskazane, nie jest w ciąży lub podczas połogu. Szkoła Tańca i Pole Dance Justyna Karska, zgodnie z zapisami regulaminu przypomina o obowiązku poinformowania właściciela lub trenera o przeciwwskazaniach.
2. Uczestnik przystępując do zajęć oświadcza, że Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z domowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna), nie występują u niego objawy infekcji ((gorączka, kaszel, wysypka, bóle gardła, inne nietypowe), obecnie lub ostatnich 10 dniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników. Jeżeli powyższe informacje uległyby jakiejkolwiek zmianie deklaruję niezwłocznie poinformować placówkę.
3. Szkoła posiada ubezpieczenie na wypadek doznania przez kursanta urazu bądź kontuzji w trakcie uczestnictwa w zajęciach z winy studia lub instruktora. Uczestnik jest zobowiązany do uważnego wysłuchania instrukcji instruktora podczas przebywania w studio oraz wykonania poleceń ściśle dla niego zaleconych. W sytuacji, gdzie uczestnik nie dostosuje się do poleceń instruktora i dozna urazu z własnej winy to oświadcza, iż nie będzie ubiegał się o odszkodowanie względem instruktora lub Szkoły.
4. Ze względów bezpieczeństwa w dniu zajęć uczestniczki nie powinny stosować balsamów i kremów, które mogą zmniejszyć przyczepność do rurki. Jeśli kursantka posmarowała ciało kremem to należy przed zajęciami dokładnie umyć skórę, w innym przypadku instruktor może nie dopuścić uczestnika do zajęć ze względów bezpieczeństwa.
5. Zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii lub ostrych elementów w trakcie udziału w zajęciach pole dance (w szczególności pierścionki, bransoletki, naszyjniki, kolczyki w pępku), ponieważ niszczą one zarówno sprzęt jak i same doznają uszkodzeń. W przypadku, gdy uczestnik nie dostosuje się do tej prośby i własną biżuterią zniszczy (zarysuje) sprzęt, zobowiązuje się pokryć całkowity koszt zakupu nowego sprzętu. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu w Szkole jedynie pod okiem instruktora.
6. Na zajęcia wchodzimy dopiero po opuszczeniu sali przez poprzednią grupę – ma to związek z dezynfekcją sprzętu oraz wszelkimi obostrzeniami mającymi chronić zdrowie kursantek. Uczestnicy zostaną zaproszeni na salę przez instruktora w taki sposób, aby zachować bezpieczny dystans z poprzednią grupą. Nie wnosimy na parkiet z rurkami torebek, plecaków, toreb sportowych, worków itp, – pozostawiamy je w szatni. Wszelkie rzeczy wartościowe prosimy pozostawiać w szatni w zamkniętej pod kluczem indywidualnej szafce. Szkoła nie odpowiada za pozostawione lub nieupilnowane rzeczy wartościowe.
7. Szkoła zapewnia płyny dezynfekujące. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu płynu dostępnego na sali oraz w poszczególnych częściach szkoły i jednorazowych ręczników, które wyrzucamy do przeznaczonych do tego koszy. Zalecamy używania własnego ręcznika a matę
zdezynfekować i po zajęciach odłożyć na wyznaczone do tego miejsce. Sala i wszystkie części wspólne są na bieżąco wentylowane, wietrzone i dezynfekowane.
8. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na Sali. Przed wejściem na salę każdej osobie może zostać zdalnie zmierzona temperatura z czoła, szyi lub nadgarstka.
9. Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).
10. Uczestnicy zajęć akceptując regulamin oświadczają, że przychodząc na zajęcia są osobami w pełni zdrowymi, tj. nie kaszlą, nie kichają, nie mają gorączki, a także nie mają przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń na pionowym drążku. Kursant biorąc udział w zajęciach ma jednak świadomość ryzyka zarażenia i nie będzie rościł praw ani odszkodowań od szkoły gdyby takie zakażenie nastąpiło.
11. Przed wejściem do studia kursanci są zobowiązani do zdezynfekowania rąk za pomocą dozowników dostępnych na stoliku przy drzwiach. Dozowniki są również dostępne w toalecie, na sali wraz z ręczniczkami, gdzie znajdują się również specjalne kosze z przeznaczeniem do wyrzucania zużytych ręczników. Wszelkie rzeczy materialne z których korzystają kursanci są regularnie dezynfekowane.
12. Maseczki chroniące usta i nos obowiązują w korytarzu PRZED wejściem na salę, w studio nie ma konieczności noszenia maseczek. Kursantki powinny zachowywać co najmniej 1,5 metra odległości od pozostałych osób trenujących na Sali, rurki są oddalone od siebie co najmniej o 1,60 metra. Na Sali może trenować maksymalnie 15 osób łącznie z instruktorem z wyjątkiem zajęć tanecznych oraz stretching.
Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.:
W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu. W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie („Bezpieczeństwo i procedura higieny pracy”).
Szkoła Tańca i Pole Dance Justyna Kiljańczyk zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie powyżej, w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego.
Jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym. Przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów.
W przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw.
„wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.

Postanowienia końcowe:
1. Muzyka, która jest puszczana przez instruktora w trakcie zajęć to bezpłatne utwory NIE objęte prawem autorskim.
2. Podczas zajęć mogą zostać przez instruktora wykonywane pamiątkowe zdjęcia lub krótkie filmiki, mające na celu promocję studia w mediach społecznościowych. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody ma utrwalenie jego wizerunku to ma obowiązek poinformowania o tym instruktora oraz usunięcie się z tła i nie pozowanie.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie i akceptacja regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

Polityka Prywatności (RODO)
I. INFORMACJE OGÓLNE
Szkoła Tańca i Pole Dance Justyna Karska realizuje politykę prywatności w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przekazywane nam przez
Klientów przetwarzamy w sposób z nimi zgodny. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy studia tańca.
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
Szkoła Tańca i Pole Dance Justyna Karska nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta (prawo do przenoszenia danych) albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.
Materiały te dotyczą wyłącznie oferty studia tańca.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres karska.j@gmail.com
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych (ADO) studia jest Justyna Kiljańczyk z którą można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem e-mail bądź numerem telefonu: 601 477 321.
2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Klient, aby móc skorzystać z usług studia zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych. ADO zobowiązuje się do przetwarzania najmniejszej możliwej ilości danych niezbędnej do realizacji celu ich przetwarzania.
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO tylko do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane oraz gdy ADO może wykazać prawnie uzasadniony interes wykorzystywania tych danych.
Możliwe cele przetwarzania danych osobowych:
• nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, rozwiązanie i prawidłowa realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną
• prowadzenie listy obecności klienta na zajęciach
• informowanie o promocjach, nowych produktach, wydarzeniach, konkursach i innych akcjach marketingowych oraz szkoleniowych (po uprzednim wyrażeniu zgody )
• wypełnienie obowiązku podatkowego
• dopasowanie oferty do preferencji Klienta
• analiza danych
• badanie satysfakcji klienta
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie innej uzasadnionej przyczyny przewidzianej prawem.
5. DOBROWOLNOŚĆ i KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy czy realizacji usług.
6. MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY
Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie to może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. ADO ma prawo do odmówienia usunięcia danych osobowych w zakresie, w którym ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji przez niego obowiązków ustawowych czyli w szczególności gdy ciążą na nim obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów podatkowych (no.
konieczność ewidencji przychodów przez biuro rachunkowe)
7. SKUTEK USUNIĘCIA DANYCH
Jeżeli Klient poprosi o usunięcie swoich danych może on utracić możliwość korzystania z preferencyjnych cenników oraz dostęp do informacji o promocjach i wydarzeniach
8. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Studio przetwarza “zwykłe” dane osobowe (opisane w art. 6 RODO), takie jak np.:
• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres poczty elektronicznej
W korespondencji mailowej lub konsultacji telefonicznej, w celu umożliwienia fachowego doradztwa w zakresie doboru zajęć Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych np. poziomu zaawansowania, doświadczenia sportowego itp. Klient zawsze może odmówić odpowiedzi na dodatkowe pytania.
9. SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH (art. 9 RODO)
Studio nie pobiera i nie przetwarza tzw. “wrażliwych” danych, czyli:
• ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
• genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
• dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
10. PROFILOWANIE
W celu dopasowania najlepszej oferty i obsługi studio może dokonywać profilowania tzn. oceny jakimi usługami Klient może być zainteresowany. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne.
11. CZAS PRZETWARZANIA
Studio będzie przetwarzać dane Klienta tylko przez okres, w którym będzie to konieczne (dopóki będzie mieć ku temu podstawę prawną) lub do czasu cofnięcia zgody przez Klienta bądź wniesienia przez niego prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zależności od tego, która sytuacja będzie miała miejsce wcześniej.
12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając dane osobowe Klientów studio stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowany (zabezpieczony hasłem) dostęp do baz danych.
13. UPRAWNIENIA KLIENTA
Klientowi przysługuje prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.
• żądania bycia zapomnianym
• zgłoszenia naruszenia przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym na terytorium RP jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
15. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH / PROCESOR DANYCH OSOBOWYCH
Podmioty mogące mieć dostęp do danych osobowych jeśli będzie to niezbędne w celu swoich realizacji zadań i obowiązków prawnych: osoby i firmy współpracujące ze studiem na podstawie umów cywilnoprawnych (takie jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawno-podatkowa, operatorzy płatności, banki, poczty elektronicznej, portale społecznościowe) lub organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
16. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Ochronę tych danych zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej.
17. PRZEPISY KOŃCOWE
ADO ma prawo zmiany Polityki Prywatności w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym np. stosowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.
W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie studia.

Akceptacja regulaminu:
Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą bezpieczeństwa sanitarnego placówki dostępną na stronie internetowej justynakarska.pl i zdaję sobie sprawę, że pomimo dochowania przez placówkę wszelkiej staranności, nadal istnieje ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19 oraz jego pochodne. Akceptuje to ryzyko i nie będą rościł sobie praw do odszkodowania, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Zgodnie z zapisami regulaminu Szkoły Tańca i Pole Dance Justyna Karska dostępnym na stronie internetowej justynakarska.pl oświadczam, iż biorę udział w zajęciach zorganizowanych o charakterze sportowym. Oświadczam również, iż planuję korzystać z usług w obiekcie w w/w celu jak i w celu edukacji ruchowej, którą świadczy obiekt. Rozumiem, iż nie powinnam/powinienem ćwiczyć, jeśli czuje się słabo lub nie na siłach i zobowiązuje się do poinformowania o tym mojego instruktora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących stanu zdrowia, chorób, wagi i wzrostu oraz innych danych dotyczących tej sfery życia, które są niezbędne do realizacji usługi, która świadczy szkoła w ramach wybranego przeze mnie pakietu. Podpisując dokument zgadzam się, żeby moje dane były przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej justynakarska.pl Zgadzam się na użycie moich danych w celu doręczenia informacji handlowej sprofilowanej specjalnie pode mnie – bez tego nie możemy poinformować Cię o Twoich zajęciach oraz rzeczach, które mogą być dla Ciebie interesujące lub nagradzać Cię za Twoją aktywność.
*spokojnie, nie wysyłamy SPAMU
*zależy nam, byś dostawał(a) tylko informacje, które Cię dotyczą
Zaświadczam, że przeczytałam aktualny regulamin Szkoły Tańca i Pole Dance Justyna Karska, nie wnoszę do niego uwag i akceptuję jego treść.